Akusztikus Gitárzene Egyesület

Társoldalak:

HunMaqam.hu
Gitarhangtechnika.hu
Szabó Sándor

Az Akusztikus Gitárzene Közhasznú Egyesület célja és mûködési köre:

a./ Az egész világon egyre népszerûsödõ akusztikus gitár kultúrájának, megismertetése, elterjesztése és ápolása Magyarországon. Ez a komplex tevékenység magában foglalja az országban az akusztikus gitáron játszók és tanulók, a már mûvészi szinten játszók összefogását, támogatását. Megismertetni velük a világban zajló akusztikus gitár zenei mozgalmának eddigi és aktuális fejleményeit. A közönség minél szélesebb rétegét megnyerni ennek a mûfajnak.

b./Elõadások, bemutatók, koncertek, fesztiválok szervezésével ismeretterjesztõ tevékenység kifejtésével elõsegíteni az akusztikus gitárzene megismerését, annak az egységes zenemûvészetbe való integrálását ezáltal a magyar zene gazdagítását.


c./ Hazánk csatlakoztatása az akusztikus gitár nemzetközi mozgalmához oly módon, hogy a nemzetközi porondon megjelenjenek olyan magyar produkciók is, melyek a magyar zenei hagyományokat szervesen beépítik magukba.

d./ Hanglemezek, kották és írott ismeretterjesztõ anyagok nyereségérdekeltség nélküli kibocsájtásával elõsegíteni az akusztikus gitárzene bekerülését a szélesebb köztudatba és mindnagyobb nyilvánosságot biztosítani számára.
Az elkészült anyagok eljuttatása az érdeklõdõk és dokumentációs központok / könyvtárak, zenei archívumok, lemeztárak részére ./Önálló archívum létrehozása.


e./ Közös együttmûködés céljából külföldi muzsikusok meghívása, az
egyesület mûvészeivel való együttmûködés elõsegítése. Hasonló külföldi szervezetekkel való együttmûködés, nyári alkotótáborok, kurzusok szervezése.

f./ Hazai mûvészek külföldi fesztiválokra, való eljuttatásának elõsegítése és az utaztatásának segítése.

g./ Kapcsolattartás, együttmûködés az egyesület munkáját segítõ szakmai és társadalmi szervezetekkel, intézményekkel.

h./ Az egyesület célját támogató Alapítvány létrehozása.

i./ Az akusztikus gitárzene és a társmûvészetek kapcsolatainak kiépítése, fejlesztése.

Az évet lezáró Közhasznúsági Beszámolók (PDF):

2002 evet lezaro Kozhasznusagi Beszamolo.pdf
2003 evet lezaro Kozhasznusagi Beszamolo.pdf
2004 evet lezaro Kozhasznusagi Beszamolo.pdf
2005 evet lezaro Kozhasznusagi Beszamolo.pdf
2006 evet lezaro Kozhasznusagi Beszamolo.pdf
2007 evet lezaro Kozhasznusagi Beszamolo.pdf
2008 evet lezaro Kozhasznusagi Beszamolo.pdf
2009 evet lezaro Kozhasznusagi Beszamolo.pdf
2010 evet lezaro Kozhasznusagi Beszamolo.pdf
2011 evet lezaro Kozhasznusagi Beszamolo.pdf
2012 evet lezaro Kozhasznusagi Beszamolo.pdf
2013 evet lezaro Kozhasznusagi Beszamolo.pdf